Zigbee

Zigbee introduction

Sets

71178

Просмотр продукта »

71178

Zigbee Starter Set 2 LED Bulbs + Remote Control ZLED-2709R

71176

Просмотр продукта »

71176

Zigbee Starter Set 2 RGB Bulbs + Z1 Zigbee Bridge ZRGB2-Z1R

Stations

71110

Просмотр продукта »

71110

Octopus Internet Control Station ICS-2000

71168

Просмотр продукта »

71168

Zigbee Control Station Z1

Remotes

71171

Просмотр продукта »

71171

Zigbee Remote Control ZYCT-202

Wireless LED Bulbs

71176

Просмотр продукта »

71176

Zigbee Starter Set 2 RGB Bulbs + Z1 Zigbee Bridge ZRGB2-Z1R

71145

Просмотр продукта »

71145

Zigbee RGB Tunable LED Bulb ZLED-RGB9

71156

Просмотр продукта »

71156

Zigbee Tunable LED Bulb ZLED-TUNE9

71160

Просмотр продукта »

71160

Zigbee Dimmable LED Bulb ZLED-EC2206

71179

Просмотр продукта »

71179

Zigbee Dimmable LED Bulb Flame ZLED-2209

71155

Просмотр продукта »

71155

Zigbee Dimmable LED Bulb ZLED-2709

Sensors

71216

Просмотр продукта »

71216

Zigbee Water Leakage Detector ZWLD-100

;