Privacy-verklaring

Definities

Onder “wij” wordt verstaan: Trust International B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht (Nederland), geregistreerd in het handelsregister onder nummer 23078603, (“Trust”).

Onder website verstaan wij de websites van Trust, www.trust.com en www.trust-events.es.

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij gegevens over u via welke u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres en e-mailadres, die op een andere wijze niet openbaar beschikbaar zijn.

 

Waarop heeft deze privacy-verklaring betrekking?

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op de wijze waarop Trust omgaat met de persoonlijke gegevens die door Trust worden verzameld en ontvangen, inclusief gegevens met betrekking tot uw gebruik van services van Trust in het verleden en het gebruik van cookies met betrekking tot het gebruik van de website.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om ons privacybeleid aan te passen aan de actualiteit en de vernieuwde inzichten omtrent gegevensbescherming. We raden u aan om deze privacy-verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en van de nieuwste bepalingen.

 

Kinderen

Hoewel de meeste diensten van Trust bedoeld zijn voor volwassenen, houdt Trust ook rekening met de mogelijkheid dat de website wordt bezocht en gebruikt door bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Trust erkent het specifieke belang van bescherming van de privacy van haar jonge online bezoekers.

Voor de door Trust georganiseerde (gaming) activiteiten wordt bij inschrijving de geboortedatum gevraagd. Wanneer de inschrijver zich identificeert als zijnde kind onder de minimumleeftijd voor digitale toestemming die is vastgelegd in de wetgeving van individuele landen of regio’s, zal Trust om ouderlijke toestemming vragen voor het gebruik van de persoonsgegevens van het kind. Ook biedt Trust aan de ouder/voogd rechtstreeks de mogelijkheid om de inschrijving voor het kind te doen.

Trust streeft ernaar dat kinderen die toegang krijgen tot onze diensten een aan hun leeftijd aangepaste gebruikservaring krijgen.

Zodra wij constateren dat een kind ons zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, verwijderen wij die gegevens en beëindigen wij het account van het kind en/of draaien wij dit zodanig terug dat het kind weer de leeftijdsconforme gebruikservaring krijgt.

Trust heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wettelijke vertegenwoordigers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online (gaming) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens

Ons voornaamste doel bij het verzamelen van persoonlijke gegevens zijn het beheren, bewaken en verbeteren van de website, de functies en inhoud ervan, en het leveren en verbeteren van de services en verifiëren dat gebruikers van de services voldoen aan de criteria die vereist zijn om hun verzoeken te verwerken. We doen dit om de gebruikerservaringen te verbeteren voor bezoekers van de site, klanten en gebruikers van onze services.

Trust verzamelt uw persoonlijke gegevens alleen op basis van een actieve inzending: bij een actieve inzending worden de persoonlijke gegevens die Trust verzamelt, ingediend met de positieve kennis van u over de inzending. Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor hetgeen waar u uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Ook mag Trust de gegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of als er sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken.

 

 

Spare part / Reserveonderdelen

Het formulier wordt gebruikt om een onderdeel aan te vragen. Als u ervoor kiest om een spare part aan te vragen, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • voor- en achternaam, adres, postcode, plaats en land, zodat wij weten naar wie de spare part verzonden kan worden.

 

Contact dat u hebt geïnitieerd / Support

Als u ons e-mailt of via ons contactformulier op onze website contact met ons opneemt, kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen. We kunnen contact met u opnemen over waar u informatie hebt aangevraagd of een mededeling bij ons hebt aangevraagd.

Wij vragen en gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om u beter van dienst te zijn.

 

Carrièremogelijkheden

Via de website is er de mogelijkheid om te solliciteren naar een functie of open sollicitatie binnen Trust. Als u ervoor kiest om te solliciteren, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • voor- en achternaam, geslacht, nationaliteit (optioneel), geboortedatum en geboorteplaats, land
 • contactgegevens: (mobiel) telefoonnummer (optioneel), e-mailadres
 • uw CV, sollicitatiebrief en alle andere applicatie-gerelateerde documenten die u wilt geven aan Trust.

Deze gegevens en documenten zullen we alleen gebruiken in verband met uw sollicitatie.

 

Team Sponsoring & Trust Gaming Ambassador program/Partnershipprogram

Trust biedt een verscheidenheid aan sponsorpakketten aan. Als u ervoor kiest om u aan te melden, vragen we u om persoonlijke informatie en niet-identificerende informatie over uw of teamportaal of website.

Trust biedt aan om lid te worden van de Trust-Gaming-Family via het Trust Gaming Ambassador/Partnershipprogram. Als u interesse heeft om lid te worden dan verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • voor- en achternaam, taal, adres, e-mailadres
 • twitch URL en kanaal
 • social media accountnamen
 • overige gegevens die u met Trust wilt delen via het invullen van het websiteformulier

 

Focus Group Sessies / (online) gaming events

Trust biedt Focus Group Sessies aan waarbij online of fysiek gegevens worden verzameld voor de product design en marketing content richtingen van Trust. Tijdens de sessies worden de volgende gegevens van de deelnemers verzameld:

 • voor- en achternaam, leeftijd, geboortedatum, e-mailadres, postcode en woonplaats
 • beeld- en geluidsmateriaal

 

Promotionele activiteiten of prijsvragen

Wij kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen voor promotionele activiteiten of prijsvragen. De winnaars kunnen per telefoon, e -mail of per post bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

Bij iedere door ons georganiseerde promotionele activiteit of prijsvraag geven wij welke gegevens door ons verwerkt worden.

 

Resellers / RMA-portal  

Als u reseller van Trust producten wilt worden of u bent een geregistreerd reseller van Trust producten en u wilt toegang tot de RMA-portal van Trust, dan vragen wij de volgende gegevens van u:

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres,
 • bedrijfsnaam en websitenaam, klantnummer,

 

Social Media

Op onze website staan buttons naar kanalen van social media aanbieders. Onze privacy-verklaring geldt niet voor die kanalen. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. U kiest zelf of en hoe u informatie deelt via de social media kanalen. Wij raden u aan bewust te zijn van de privacyregels van de bijbehorende bedrijven, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.

 

Beschermen van persoonlijke gegevens

Geen van de gegevens die u verstrekt, zullen aan derden worden verkocht of doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij:

 • Uitdrukkelijk vermeld in deze privacy-verklaring en op de pagina's waar de gegevens worden opgehaald.
 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Persoonlijke gegevens vereist zijn om informatie af te stemmen op de behoeften van de gebruiker en om contact met gebruikers op te nemen als dit vereist is.

We hanteren de juiste fysieke en elektronische procedures en de juiste beleidsprocedures om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de gegevensbeveiliging te onderhouden en de gegevens die we online verzamelen op de juiste wijze te gebruiken.

Ofschoon afdoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kan Trust u niet garanderen dat verzamelde identificeerbare persoonlijke gegevens nooit kenbaar zullen worden gemaakt op een wijze die niet in overeenstemming is met deze privacy-verklaring.

 

E-mailbeleid

 • Trust gebruikt opt-in bestanden ter controle van de registratie van gebruikersgegevens (bijvoorbeeld bij het Service Centre).

 

Cookies

Trust maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Lees zorgvuldig onze Cookie verklaring door.

 

Gebruiken en delen van gegevens

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om u een betere en interactieve ervaring te bieden. We kunnen gegevens in het bijzonder gebruiken om:

 • uw ervaring te personaliseren;
 • reclame en marketing tot u te richten in overeenstemming met geldende wettelijke vereisten. Hiertoe behoren het verzenden van promotionele communicatie, plaatsen van gerichte reclame en presenteren van relevante aanbiedingen.

We kunnen onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens delen met derden. We werken onder verwerkersovereenkomsten samen met gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders die ons helpen persoonlijke gegevens te verwerken om services te verlenen en ons bedrijf te runnen. Serviceproviders helpen bij de volgende functies:

Beschrijving

Gegevens

Doel

Promoties en relevant nieuws

Contactgegevens, cookiegegevens

Geven van informatie en incentives voor onze producten en services

Focus Group Sessie

Voor- en achternaam, leeftijd, geboortedatum, e-mailadres, postcode, woonplaats, beeld- en geluidsmateriaal, cookiegegevens

Fysieke registratie van deelnemers

Prestaties van de website

Cookie­gegevens, interacties met de website

Inschakelen van functies tijdens bezoeken aan onze websites

Beheer van opt-in voor cookies

Cookiegegevens

Optie om aan te geven of cookies op onze websites zijn toegestaan

 

 

Deze bedrijven zijn verplicht zich aan onze vereisten voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te houden. Ze mogen de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt:

 • om te voldoen aan geldende wetten en wettelijke vereisten en om te reageren op wettelijke verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures;
 • om de rechten of eigendommen van ons of derden te beschermen en te verdedigen, inclusief het handhaven van overeenkomsten, beleid en gebruiksvoorwaarden;
 • in een noodsituatie, om bijvoorbeeld de veiligheid van onze werknemers of andere personen te beschermen; of
 • om onderzoek uit te voeren in verband met het voorkomen van fraude.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen ten behoeve van een zakelijke transactie of de onderhandelingen voor een zakelijke transactie die betrekking heeft op de verkoop of overdracht van, geheel of gedeeltelijk, onze onderneming of activa. Deze transacties kunnen betrekking hebben op elke fusie, financiering, acquisitie, afstoting, joint venture of faillissementsprocedure.

We gebruiken en delen ook onbeperkt geaggregeerde en pseudonieme gegevens voor prestatie- en analysedoeleinden. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

 

Inzagerecht en verwijderen van gegevens

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen.

Wij bewaren persoonlijke gegevens die u kiest om met ons te delen. Wij bewaren uw gegevens tot het niet langer nodig is dat we dergelijke gegevens verwerken;

 • uw ondersteuningsaanvraag/verzoek is beantwoord en kan worden afgesloten.
 • een wedstrijd of vragenlijst is beëindigd en u bent niet de winnaar of de winnaar is al gecontacteerd.
 • na het deelnemen aan een (online) (gaming) event en/of Focus Group Sessie zullen de persoonlijke gegevens (naam, contactgegevens) verwijderd worden. Opnames en demografische gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.
 • uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. U kunt er ook voor kiezen om toestemming te geven om de gegevens langer te bewaren, indien er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
 • u heeft uw spare part ontvangen.
 • u wenst zich af te melden van het sponsorpakket of wanneer wij u afmelden van het sponsorpakket.

 Als we om wat voor reden dan ook een vermoeden hebben van frauduleus gedrag, behouden we ons het recht voor om uw gegevens zo lang als nodig te bewaren om onze belangen te beschermen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Trust kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

Contact

Trust stelt uw mening op prijs. Wanneer u opmerkingen of vragen hebt over onze privacy-verklaring, kunt u contact opnemen via:

 • Post:
  Trust International BV
  Laan van Barcelona 600
  3317 DD Dordrecht
  The Netherlands
 • Email: pr.nl@trust.com
 • Website: www.trust.com

Als u klachten heeft over hoe wij met privacy omgaan, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij vragen u in dat geval eerst met ons contact op te nemen. We doen er natuurlijk in redelijkheid alles aan om er samen met u uit te komen.

 

Ingangsdatum

Deze privacy-verklaring is ingegaan op: November 2023

Wij maken gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om gebruikerservaringen te verbeteren. Door het plaatsen van cookies kunnen we jou als gebruiker een optimale ervaring bieden. Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Lees meer over onze cookies. In onze privacy statement leggen we je verder uit welke data we verzamelen, hoe we die data verzamelen en wat we ermee doen. Lees meer over ons cookiebeleid