Veiligheidsinformatie

Algemeen

 • Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Het apparaat is bestemd voor thuis- en kantoorgebruik, behalve indien anders wordt vermeld.
 • Repareer of open dit apparaat niet.
 • Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
 • Reinig het apparaat met een droge doek.
 • Houd het apparaat en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.
 • U mag de (elektriciteits)snoeren niet sterk buigen, insnijden, uitrekken, er een knoop in leggen of erop gaan staan op een andere wijze dan vermeld in de gebruikershandleiding.
 • Gebruik het apparaat niet op een andere wijze dan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Houd het apparaat uit de buurt van hitte.
 • Houd het apparaat uit de buurt van water.
 • Open, verander of beschadig het apparaat niet.
 • Wanneer u (elektriciteits)snoeren loskoppelt, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het op enigerlei wijze beschadigd is.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het te warm wordt.
 • Wanneer u een computer of notebook gebruikt, ervaart u mogelijk ongemakken of spanning in uw lichaam. Stop in dat geval met het gebruik van uw computer of notebook en raadpleeg een arts.
 • Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen op het gebied van ergonomie (correcte lichaamshouding, de juiste werktijd tussen pauzes, werkplaats, luchtkwaliteit enz.). Vraag een dokter of andere gekwalificeerde gezondheidswerker om advies.

 

Audioproducten

 • Zet het geluidsvolume niet te hoog om schade aan uw gehoor te voorkomen.
 • Luister niet langdurig via hoofdtelefoons. Neem elk uur 15 minuten pauze om uw gehoor te beschermen.

 

Op batterijen werkende producten

 • Batterijen mogen niet worden geopend, oververhit of in aanraking komen met vuur.
 • Combineer geen nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen.
 • Als batterijen lekken, dient u de batterijen en vloeistoffen niet aan te raken.
 • Houd u aan de plaatselijke regels voor het afvoeren van batterijen.

 

Draadloze apparaten

 • Beperkte draadloze prestaties kunnen veroorzaakt worden door:
  • Metalen voorwerpen in de buurt van of tussen de ontvanger en de zender
  • Lege batterijen
  • Andere draadloze apparaten in de buurt
  • De ontvangst is beperkt wanneer het signaal door betonnen muren en vloeren heen moet
 • Er is geen garantie dat in een bepaalde situatie geen elektromagnetische interferentie zal optreden.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van draadloze apparaten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur, aangezien het apparaat radiosignalen uitzendt.

 

Voedingsadapters/laptopladers

 • Om de beste verbinding te waarborgen en oververhitting van de aansluiting te voorkomen:
  • Gebruik altijd de aanbevolen aansluiting uit het compatibiliteitsoverzicht op www.trust.com/ITEMNUMBER*/compatibility (* Vervang ITEMNUMBER door het 5-cijferige artikelnummer van uw product, bijvoorbeeld www.trust.com/19138/compatibility)
  • Druk de stekker stevig in het contact van uw notebook. Op de meeste modellen hoort u een klikgeluid wanneer de verbinding is gemaakt.
 • Als de stroomadapter een schakelaar heeft om het uitgangsvermogen te veranderen, zet de schakelaar dan op het juiste vermogen voordat u de stroomadapter aansluit op een apparaat.
 • Sluit alleen een notebook aan dat hetzelfde wattage als of een lager wattage dan het product vereist.
 • Controleer of de wandcontactdoos hetzelfde type vermogen levert als op het apparaat wordt aangegeven, zowel elektrische spanning [V] als frequentie [Hz].
 • Controleer vóór gebruik of het apparaat, de aangesloten kabel en de wandcontactdoos niet op enigerlei wijze beschadigd zijn.
 • Plaats het apparaat niet op een hittegevoelig oppervlak en zorg dat de adapter voldoende wordt geventileerd.

 

Apparaten op wisselstroom

 • Gebruik alleen de voedingseenheid die bij uw apparaat is geleverd.
 • Gebruik alleen wisselstroom van een standaard wandcontactdoos.
 • Controleer of de wandcontactdoos hetzelfde type vermogen levert als op de voedingseenheid wordt aangegeven, zowel elektrische spanning [V] als frequentie [Hz].
 • Controleer vóór gebruik of de voedingseenheid, de aangesloten kabel en de wandcontactdoos niet op enigerlei wijze beschadigd zijn.
 • Haal bij bliksem de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

 

DE ROOKMELDER PLAATSEN

 • Plaats de rookmelder aan het plafond. Plaats de rookmelder wanneer het een schuin plafond betreft op 90 cm van het hoogste punt.
 • Om ervoor te zorgen dat het geluid duidelijk in slaapkamers kan worden gehoord, moet de rookmelder niet verder dan 3 meter van een slaapkamerdeur worden geplaatst
 • Het wordt aanbevolen op elke verdieping van uw huis een rookmelder te plaatsen.
 • Plaats de rookmelder op een afstand van ten minste 2 m van kookapparatuur.
 • Plaats de eenheid ergens anders als die vaak vals alarm geeft.
 • Plaats de rookmelder niet dicht bij een afzuigkap of airco aangezien zij kunnen voorkomen dat rook de rookmelder bereikt.
 • Plaats de rookmelder niet in een badkamer of een andere zeer vochtige of stoffige plek.
 • Leef altijd de lokale wetgeving na inzake installatie in gebouwen.

 

TESTEN EN GEBRUIK

 • Test de rookmelder altijd met de testmodus na het plaatsen en vervolgens eenmaal per week.
 • Test de rookmelder eenmaal per week. Vervang de rookmelder direct als de test mislukt.
 • Vervang de batterij direct wanneer de rookmelder aangeeft dat de batterij bijna op is. (tot 3 jaar batterijduur)
 • Maak de rookmelder eenmaal per maand met een zachte borstel schoon.
 • Gebruik nooit water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de rookmelder schoon te maken aangezien dit de eenheid kan beschadigen.
 • Als de rookmelder beschadigd is, dient u die direct te vervangen.
 • De rookmelder zal slechthorende bewoners niet waarschuwen. Het wordt aangeraden speciale rookmelders te installeren om slechthorende bewoners te waarschuwen.
 • Gebruik nooit een open vlam om deze eenheid te testen. U kunt de eenheid of uw huis per ongeluk beschadigen of in de brand steken.
 • Gebruik uitsluitend een CR123A 3.0V-lithiumbatterij. Andere batterijen kunnen een onbetrouwbare werking veroorzaken.
 • Wanneer de batterij is verwijderd, zal dit alarm niet meer werken.
 • Druk op de testknop om de werking te controleren na het vervangen van de batterij.
   

Laser pointer waarschuwingen:

 • Richt niet op personen of dieren
 • Richt niet op een voertuig, vliegtuig of glimmend oppervlak; of personen die sporten beoefenen
 • Raadpleeg een arts in het geval van een bekend of vermoedelijk oogletsel.
 • Kijk niet in de laser straal

Wij maken gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om gebruikerservaringen te verbeteren. Door het plaatsen van cookies kunnen we jou als gebruiker een optimale ervaring bieden. Met behulp van deze cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Lees meer over onze cookies. In onze privacy statement leggen we je verder uit welke data we verzamelen, hoe we die data verzamelen en wat we ermee doen. Lees meer over ons cookiebeleid