Veiligheidsinformatie

Algemeen

 • Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Het apparaat is bestemd voor thuis- en kantoorgebruik, behalve indien anders wordt vermeld.
 • Repareer of open dit apparaat niet.
 • Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
 • Reinig het apparaat met een droge doek.
 • Houd het apparaat en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.
 • U mag de (elektriciteits)snoeren niet sterk buigen, insnijden, uitrekken, er een knoop in leggen of erop gaan staan op een andere wijze dan vermeld in de gebruikershandleiding.
 • Gebruik het apparaat niet op een andere wijze dan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
 • Houd het apparaat uit de buurt van hitte.
 • Houd het apparaat uit de buurt van water.
 • Open, verander of beschadig het apparaat niet.
 • Wanneer u (elektriciteits)snoeren loskoppelt, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het op enigerlei wijze beschadigd is.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als het te warm wordt.
 • Wanneer u een computer of notebook gebruikt, ervaart u mogelijk ongemakken of spanning in uw lichaam. Stop in dat geval met het gebruik van uw computer of notebook en raadpleeg een arts.
 • Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen op het gebied van ergonomie (correcte lichaamshouding, de juiste werktijd tussen pauzes, werkplaats, luchtkwaliteit enz.). Vraag een dokter of andere gekwalificeerde gezondheidswerker om advies.

 

Audioproducten

 • Zet het geluidsvolume niet te hoog om schade aan uw gehoor te voorkomen.
 • Luister niet langdurig via hoofdtelefoons. Neem elk uur 15 minuten pauze om uw gehoor te beschermen.

 

Op batterijen werkende producten

 • Batterijen mogen niet worden geopend, oververhit of in aanraking komen met vuur.
 • Combineer geen nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen.
 • Als batterijen lekken, dient u de batterijen en vloeistoffen niet aan te raken.
 • Houd u aan de plaatselijke regels voor het afvoeren van batterijen.

 

Draadloze apparaten

 • Beperkte draadloze prestaties kunnen veroorzaakt worden door:
  • Metalen voorwerpen in de buurt van of tussen de ontvanger en de zender
  • Lege batterijen
  • Andere draadloze apparaten in de buurt
  • De ontvangst is beperkt wanneer het signaal door betonnen muren en vloeren heen moet
 • Er is geen garantie dat in een bepaalde situatie geen elektromagnetische interferentie zal optreden.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van draadloze apparaten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur, aangezien het apparaat radiosignalen uitzendt.

 

Voedingsadapters/laptopladers

 • Om de beste verbinding te waarborgen en oververhitting van de aansluiting te voorkomen:
  • Gebruik altijd de aanbevolen aansluiting uit het compatibiliteitsoverzicht op www.trust.com/ITEMNUMBER*/compatibility (* Vervang ITEMNUMBER door het 5-cijferige artikelnummer van uw product, bijvoorbeeld www.trust.com/19138/compatibility)
  • Druk de stekker stevig in het contact van uw notebook. Op de meeste modellen hoort u een klikgeluid wanneer de verbinding is gemaakt.
 • Als de stroomadapter een schakelaar heeft om het uitgangsvermogen te veranderen, zet de schakelaar dan op het juiste vermogen voordat u de stroomadapter aansluit op een apparaat.
 • Sluit alleen een notebook aan dat hetzelfde wattage als of een lager wattage dan het product vereist.
 • Controleer of de wandcontactdoos hetzelfde type vermogen levert als op het apparaat wordt aangegeven, zowel elektrische spanning [V] als frequentie [Hz].
 • Controleer vóór gebruik of het apparaat, de aangesloten kabel en de wandcontactdoos niet op enigerlei wijze beschadigd zijn.
 • Plaats het apparaat niet op een hittegevoelig oppervlak en zorg dat de adapter voldoende wordt geventileerd.

 

Apparaten op wisselstroom

 • Gebruik alleen de voedingseenheid die bij uw apparaat is geleverd.
 • Gebruik alleen wisselstroom van een standaard wandcontactdoos.
 • Controleer of de wandcontactdoos hetzelfde type vermogen levert als op de voedingseenheid wordt aangegeven, zowel elektrische spanning [V] als frequentie [Hz].
 • Controleer vóór gebruik of de voedingseenheid, de aangesloten kabel en de wandcontactdoos niet op enigerlei wijze beschadigd zijn.
 • Haal bij bliksem de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 • Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

 

DE ROOKMELDER PLAATSEN

 • Plaats de rookmelder aan het plafond. Plaats de rookmelder wanneer het een schuin plafond betreft op 90 cm van het hoogste punt.
 • Om ervoor te zorgen dat het geluid duidelijk in slaapkamers kan worden gehoord, moet de rookmelder niet verder dan 3 meter van een slaapkamerdeur worden geplaatst
 • Het wordt aanbevolen op elke verdieping van uw huis een rookmelder te plaatsen.
 • Plaats de rookmelder op een afstand van ten minste 2 m van kookapparatuur.
 • Plaats de eenheid ergens anders als die vaak vals alarm geeft.
 • Plaats de rookmelder niet dicht bij een afzuigkap of airco aangezien zij kunnen voorkomen dat rook de rookmelder bereikt.
 • Plaats de rookmelder niet in een badkamer of een andere zeer vochtige of stoffige plek.
 • Leef altijd de lokale wetgeving na inzake installatie in gebouwen.

 

TESTEN EN GEBRUIK

 • Test de rookmelder altijd met de testmodus na het plaatsen en vervolgens eenmaal per week.
 • Test de rookmelder eenmaal per week. Vervang de rookmelder direct als de test mislukt.
 • Vervang de batterij direct wanneer de rookmelder aangeeft dat de batterij bijna op is. (tot 3 jaar batterijduur)
 • Maak de rookmelder eenmaal per maand met een zachte borstel schoon.
 • Gebruik nooit water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de rookmelder schoon te maken aangezien dit de eenheid kan beschadigen.
 • Als de rookmelder beschadigd is, dient u die direct te vervangen.
 • De rookmelder zal slechthorende bewoners niet waarschuwen. Het wordt aangeraden speciale rookmelders te installeren om slechthorende bewoners te waarschuwen.
 • Gebruik nooit een open vlam om deze eenheid te testen. U kunt de eenheid of uw huis per ongeluk beschadigen of in de brand steken.
 • Gebruik uitsluitend een CR123A 3.0V-lithiumbatterij. Andere batterijen kunnen een onbetrouwbare werking veroorzaken.
 • Wanneer de batterij is verwijderd, zal dit alarm niet meer werken.
 • Druk op de testknop om de werking te controleren na het vervangen van de batterij.
   

Laser pointer waarschuwingen:

 • Richt niet op personen of dieren
 • Richt niet op een voertuig, vliegtuig of glimmend oppervlak; of personen die sporten beoefenen
 • Raadpleeg een arts in het geval van een bekend of vermoedelijk oogletsel.
 • Kijk niet in de laser straal